மே மாதம் முழுவதும் நமது அன்னையின் மாதம் ஆகையால் தினமும் திருப்பலியானது நேரலை மூலமாக இன்று மாலை 6 .30மணி முதல் கண்டு ஆசீர் பெறலாம்